บริการ เช่าเต็นท์ เชียงใหม่ 081-602-1553 คุณภาพ สมราคา

บริการ เช่าเต็นท์ เชียงใหม่ 081-602-1553 คุณภาพ สมราคา
หจก.อัครพล อีเว้นท์ ซัพพลาย บริการ ให้เช่า เช่าเต็นท์ เชียงใหม่ คุณภาพ สมราคา โต๊ะ เก้าอี้ พัดลม อุปกรณ์จัดงาน อีเวนท์ ครบจบ ในที่เดียว

เช่าเต็นท์ เชียงใหม่

บริการ เช่าเต็นท์ เชียงใหม่

เต็นท์ทรงโค้ง หน้ากว้าง 4 เมตร ความยาว 6 เมตร พี้นที่ สำหรับการใช้ งาน 24 ตารางเมตร คุณประโยชน์ของ เต็นท์ ตาม ประเพณีของ คนไทย เราส่วนมาก จะใช้ใน กิจกรรมพิเศษ ตามเจตนา ของ ผู้จัด กิจกรรม นั้นๆ ส่วนมาก จะใช้เป็น จุดดึงดูด ผู้คนที่มา ร่วมกิจกรรมพิเศษน้้น แสดงว่า เป็นสถานที่ รับรองพิเศษ ตาม ความ ต้องกา่ร ของเจ้าของ กิจกรรม
เช่าเต็นท์ เชียงใหม่ จะใช้เนื่อง ในโอกาสที่เป็น งานกลางแจ้ง ในสถานที่เปิด เพื่อเป็น การแสดงน้ำใจไมตรี ของเจ้าของ กิจกรรมน้ัน ว่ามีความเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่ แก่ผู้มาร่วม กิจกรรม ด้วยความ สนใจให้อารมณ์ ที่เป็น มิตรภาพ ต่อกัน ทั้งสองฝ่าย

ฤดูของ ประเทศไทย แบ่งเป็น 3 ฤดู

คือ ฤดูร้อน กลางเดือนกุมภาพันธ์ถึงกลางเดือนพฤษภาคา ฤดูฝน กลางเดือนพฤษภาคมถึงกลางเดือนตุลาคม และฤดูหนาว กลางเดือนตุลาคมถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์ โดยเริ่มต้น อากาศ จะแปรปรวน ไม่แน่นอน อาจจะมี อากาศร้อน อากาศเย็น หรือฝนตก
ตามเวลา และ สถานการณ์ในตอนน้้น โดยทั่วไป คนไทย จะมี การจัด กิจกรรมต่างๆ ในทุก ช่วงโอกาส และเวลา ของการดำเนิน ชีวิต ขึ้นอยู่กับ อารมณ์ และ เหตุผล ของการจัด กิจกรรมนั้นๆ

เมื่อ เจ้าของงาน มีความต้องการ จัดงาน กิจกรรมพิเศษ บางอย่าง จึงต้อง จัดหา อุปกรณ์เพื่อช่วยใน การจัดกิจกรรม ให้สำเร็จตาม วัตถุประสงค์ ของเจ้าของกิจกรรม เพื่อเป็น เครื่องมือช่วยเหลือ อาจใช้

บริการ เช่าเต็นท์ เชียงใหม่

เพื่อกันแสงแดด ในวันที่อากาศร้อน กันความเย็น ในวันที่อาศหนาวเย็น หรือกันเปียกในวันที่สภาพฝนตก

เต็นท์ ผ้าใบ ทรงโค้ง เหมาะ สำหรับ งานกลางแจ้ง กันแดด กันฝน ใน งานพิธีต่างๆ หรือทำเป็น เต็นท์สำหรับรับรอง เต็นท์จอดรถ เต็นท์ขายของ ฯลฯ จัด ได้ ว่าเป็น เต็นท์ สารพัด ประโยชน์ จริงๆ เต็นท์ ทรงโค้ง จะ มี ลักษณะ หลังคา รูปทรงโค้ง ระบายน้ำ ได้ดี น้ำไม่ขัง อีก ทั้งยัง มี รูปทรงโค้ง สวยงาม มัก เป็น ที่ นิยม โดยส่วนมาก

คุณลองใช้ บริการ เช่าเต็นท์ เชียงใหม่ ดูก่อนไหม? ถ้าให้ เช่าเต็นท์ ในรูปแบบ ที่คุณสามารถ จัดการได้ ในทันที แค่โทรมาหา เรา หจก.อัครพล อีเว้นท์ ซัพพลาย 081-602-1553 ที่ง่ายในการติดต่อ แค่ กดโทร หาเรา ที่สามารถให้ คำปรึกษา แก่ท่านได้ ตลอดเวลา เสมือนผู้รู้ใจใจการจัดงานกิจกรรมของท่าน ได้ตาม ความต้องการ ในการให้ บริการ เช่าเต็นท์ ที่เน้นย้ำ ผ้าเต็นท์ ที่มี ความสะอาด ผ่านการดูแล ความสวยงาม เหมือนใหม่ ความแข็งแรง พร้อม เพื่มเสริม อุปกรณ์ ความปลอดภัย ในการมัด ดึง รึ้งถ่วง เต็นท์ ด้วยโครงสร้าง ที่แข็งแรง ความสูงที่โล่ง อากาศ ถ่ายเทได้ดี

ท่าน จะได้ ขนาดของเต็นท์ สามารถเลือกได้ ความต้องการของ พื้นที่การใช้งาน สีของผ้าเต็นท์ สามารถเลือกได้ ตามความต้องการท่าน มีทืมงาน ติดตั้งให้ ก่อนที่ งานท่านจะเริ่ม และรื้อถอนให้ ตามความต้องการ ของท่าน มีบริการติดตาม ช่วยเหลือท่าน ได้ในทันที ในกรณี ที่เกิดปัญหา ถ้าใช้บริการของ หจก. อัครพล อีเว้นท์ ซัพลาย ง่ายๆ แค่ปลายนิ้ว

ถ้า คุณอยากเป็น ผู้เชียวชาญเฉพาะด้าน ในการจัดงานกิจกรรมต่างๆ คุณก็ต้องใช้ บริการของผู้เชียวชาญ ด้านนั้น แก้ปัญหาเร่งด่วน ของท่าน มันจะสามารถทำให้ท่าน แก้ปัญหา และ ผ่านอุปสรรคต่างๆ ที่ขวางกั้นอยู่ แบบ มืออาชีพ ถ้ามีผู้คอยช่วยเหลือ ที่มี ความเชี่่ยวชาญเฉพาะด้าน แบบนี้ คุณจะใช้ บริการไหม?
ลองฟัง เสียงภายในใจ ของคุณดู ว่า ถ้ามี สิ่งที่ช่วยตอบโจทย์ ของท่านได้ ตามต้องการ ท่านจะเลือกใช้ไหม?

คุณ จะเป็น คนแรก ที่เป็น ผู้นำ ก่อนคู่แข่ง หรือ ผู้ตาม หลังคู่แข่ง เพื่อผลประโยชน์ ที่มากกว่า ดีกว่า คุ้มค่า คุ้มราคา โทรหาเราตอนนี้

คุณ จะ ลอง ไหม? ถ้า มี บริการ และ ทีม งาน บริการ ให้ เช่าอุปกรณ์จัดงาน อีเว้นท์ ที่มี สินค้า ครบวงจร ให้บริการ ใน ราคาคุ้มค่า คุณภาพ สม กับ ราคา ที่ เน้น บริการ ที่ ให้ ความ สวยงาม และ มี ความแข็งแรง มั่นคงให้ ความปลอดภัย ที่ ช่วย ให้ กับ คุณ ลูกค้า ทุก ท่าน ตอบ โจทย์ ทุก ปัญหา การ ใช้ งาน ของ ท่าน จะ ลอง ใช้ บริการ หรือ ไม่?
คุณ สามารถ ไว้ ใจ ให้ บริการ ของ

หจก.อัครพล อีเว้นท์ ซัพพลาย

ได้ ดู แล คุณ ได้ อย่าง มั่นใจ แน่ นอน
ให้ ทาง ห้างหุ้นส่วน จำกัด อัครพล อีเว้นท์ ซัพพลาย ได้ มี ส่วน ร่วม ใน การ ช่วย เหลือ บริการ การจัดงาน ของ ท่าน ให้ สำเร็จ ตาม วัตถุ ประสงค์ ของ คุณ

เช่าเต็นท์ เชียงใหม่

เต็นท์ ทรง โค้ง หน้า กว้าง 4 เมตร ความ ยาว 6 เมตร พี้นที่ สำหรับ การ ใช้ งาน 24 ตารางเมตร

รับ ประกัน ยินดี คืน เงิน 100 % หาก ใช้ แล้ว ไม่ได้ ผล
ห้างหุ้นส่วน จำกัด อัครพล อีเว้นท์ ซัพพลาย ยัง มี บริการ ให้ เช่า อุปกรณ์ จัดงาน หลาก หลาย อย่าง คุณภาพ คุ้มราคา ครบ จบ ใน ที่เดียว สำหรับ การจัดงาน ของ ทุก ท่าน เช่น บริการ เช่า อุปกรณ์ ป้องกัน ความร้อน จาก การ ทำ งาน

เช่าเต็นท์ เชียงใหม่

หลาก หลาย ขนาด พัดลม แบบ อุสาหกรรม พัดลม ไอน้ำ พัดลม ไอเย็น โต๊ะ จัดเลี้ยง ชุดโต๊ะจีน เก้าอี้ จัดเลี้ยง เก้าอี้ พลาสติก สีขาว

  เต็นท์ โดม ทรงลูปท็อป ขนาด หน้า กว้าง 20 เมตร พี้นที่ใช้งาน 120 ตาราง เมตร
  เต็นท์ โดม ทรงลูปท็อป ขนาด หน้า กว้าง 18 เมตร พี้นที่ใช้งาน 108 ตาราง เมตร
  เต็นท์ โดม ทรงลูปท็อป ขนาด หน้า กว้าง 12 เมตร พี้นที่ใช้งาน 72 ตาราง เมตร
  เต็นท์ ทรง โค้ง 5×12 เมตร พี้น ที่ ใช้ งาน 60 ตาราง เมตร
  เต็นท์ ทรงโค้ง 4×6 เมตร พี้น ที่ ใช้ งาน 32 ตาราง เมตร
  เต็นท์ ทรงโค้ง 4×6 เมตร พี้น ที่ ใช้ งาน 24 ตาราง เมตร
  เต็นท์ ทรงโค้ง 4×6 เมตร พี้น ที่ ใช้ งาน 24 ตาราง เมตร
  เต็นท์ ทรงพลับพลา 7×10 เมตร พี้น ที่ ใช้ งาน 70 ตาราง เมตร
  เต็นท์ ทรง พลับพลา 3×6 เมตร พี้น ที่ ใช้ งาน 18 ตาราง เมตร
  เต็นท์ ทรง ฟูจิ 5×5 เมตร พี้น ที่ ใช้ งาน 25 ตาราง เมตร
  เต็นท์ ทรง ฟูจิ 3×3 เมตร พี้น ที่ ใช้ งาน 9 ตาราง เมตร
  เต็นท์ ทรง ฟูจิ 2×2 เมตร พี้น ที่ ใช้ งาน 4 ตาราง เมตร
  เต็นท์ ทรง ปิรามิด 3×3 เมตร พี้น ที่ ใช้ งาน 9 ตาราง เมตร
  เต็นท์ ทรง ปิรามิด 2×2 เมตร พี้น ที่ ใช้ งาน 4 ตาราง เมตร
  พัดลม ทรง กลม แบบ อุสาหกรรม กว้าง 22 นิ้ว พี้น ที่ ใช้ งาน 20 ตาราง เมตร
  พัดลม ทรง กลม แบบ มีไอน้้ำ พ่นระอองน้ำ กว้าง 22 นิ้ว พี้น ที่ ใช้ งาน 20 ตาราง เมตร
  พัดลม ทรง สี่เหลี่ยม แบบ มีไอเย็น ผ่านรังผิ้ง ขนาดใหญ่ พี้น ที่ ใช้ งาน 30 ตาราง เมตร
  เสากั้นเขต แบบสายดึง สายสีแดง ยาว 2 เมตร
  เสากั้นเขต แบบสายคล้อง สายสีแดง ยาว 2 เมตร
  แผงกั้นทางเดิน หรือแผงรััวจราจร ยาว 1.50 เมตร
  โต๊ะ หน้า ขาว กว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 1.80 เมตร
  โต๊ะ หน้า ขาว กว้าง 70 เซนติเมตร ยาว 1.50 เมตร
  โต๊ะ สี่เหลี่ยม กว้าง 80 เซนติเมตร ยาว 1.20 เมตร

http://www.เต็นท์เช่าเชียงใหม่.com

http://www.เต็นท์ให้เช่าเชียงใหม่.com

อุปกรณ์จัดงานอีเว้นท์ ราคาประหยัด

บริการ-เต็นท์-โต๊ะ-เก้าอี้-พัดลมไอเย็น-อุปกรณ์จัดเลี้ยงให้เช่า-ราคาส่ง

เต็นท์ให้เช่า-เชียงใหม่-tel-0816021553-บริการ-เต็นท์-โต๊ะ-เก้าอี้-พัดลมไอเย็น-อุปกรณ์จัดเลี้ยงให้เช่า-ราคาส่ง

เต็นท์เช่า เชียงใหม่

เต็นท์เช่าเชียงใหม่

เต็นท์ให้เช่าเชียงใหม่

อุปกรณ์จัดงานอีเว้นท์ ราคาส่ง

อุปกรณ์จัดงานอีเว้นท์ คุณภาพ ราคาส่ง

พัดลม เช่าเชียงใหม่

พัดลมให้เช่า เชียงใหม่

อุปกรณ์จัดงานเช่าเชียงใหม่ คุณภาพ คุ้มราคา

เต็นท์ โต๊ะ เก้า อี้พัดลม ให้เช่า คุุณภาพ คุ้มราคา